Archív pre kategóriu 'Nehody'

Nepozornosť za volantom

Nepozornosť za volantom sa nevypláca. V tomto prípade tu máme video z Nového Zélandu. Autu pri rýchlosti 80km/h vošiel do cesty nepozorný vodič. Nepozornosť ho stálo viac ako škodu na aute. Dostal tučnú pokutu, zákaz konania na jeden rok. Nepozornosť za volantom sa naozaj nevypláca …Kuriózna nehoda na hokeji

Celá športová hala oslavuje mistrov. Víťazný pohár stúpa k výši. A potom…Vtipné videá

Vtipné videá zo života. Pozrite sa na vtipné videá. Nehody sa občas stanú aj nám.OpilosAY a jej nA!sledky – PolicajnA video

OpilosAY a jej nA!sledky je video z policajnAho archAvu. Je na A^om zaznamenanA1 opitA1 muA3, ktorA1 sa neudrA3A na nohA!ch. ?o spravA strA!A3nikovi sa pozrite na tomto videu. OpilosAY a jej nA!sledky – PolicajnA videoNehoda pri testoch v autoA!kole

80 ro?nA! pani o?ividne nezvlA!dla svoju testovaciu jazdu. Rovno z parkoviska vletela dovnAotra budovy plnej 3udA. NaA!AYastie nikto nebol vA!A3ne zranenA1 aj ke? to na prvA1 poh3ad vypadalo hrozivo. SkAoA!ky z autoA!koly jej nepreA!li. Nehoda pri testoch v autoA!koleNehoda helikoptAr v priamom prenose – A okujAoce video

Nehoda helikoptAr, ktorA sledovali policajnA prenasledovanie podozrelAho. PrvA video je poslednA1 zA!ber kameramana z helikoptAry pred nehodou. DruhA video je zase poh3ad na dopad dvoch helikoptAr do parku a nA!slednA! explA3zia. LeteckA neA!AYastie, za ktorA pod3a prvA1ch informA!cii mAA3e paradoxne vodi? nA!kladiaku. Tato leteckA! katastrofa si vyA3iadala A!tyri A3ivoty. Nikto tAoto nehodu nepreA3il.Aava a Peugeot 405 nehoda

Nehoda AYavy a Peugeota 405 v IrA!nu. Aava preA3ila, ale nevypadA! to s A^ou vAbec dobre. Aava zostala zaklAnenA! v troskA!ch auta a bezmocne ?akA! na svoj osud. Peugeot 405 dostal tvrdAo ranu. Nevieme bliA3ie okolnosti tejto nehody, takA3e ani nejsme schopnA zistit akA1m zA!zrakom sa to vA!etko vAbec odohralo a ?i bol niekdo v […]Off Road a hrozivA! nehoda

HrozivA! nehoda na zA!vodoch 4×4 automobilov. Dvaja 3udia a stret s obrovskA1m Off Roadom, nevypadajAo moc dobre. DAofA!me, A3e to dopadlo lepA!ie ako to vypadalo. Off Road drsnA zA!vody a nehoda na trati.Jazda na bicykli v 160Km/h

Jazda v tejto rA1chlosti je extrAmna aA3 dosAY. RA1chlosAY a prekonA!vanie rekordov. Nebezpe?nA! rA1chlosAY sa ale mAA3e změnit v bolestivA pA!d. PA!d na bicykli vo vysokej rA1chlosti sa nevyhol ani tomuto pretekA!rovi na bicykli.KaskadAri a ich za?iatky

KaA3dA1 mA! nejakA1 sen ?Am by chcel byAY. Tento chlapec chce byAY kaskadArom. Pozrite sa na jeho za?AnajAocu kariAru. Nikto nehovorA, A3e za?iatky sAo 3ahkA. KaskadAri a ich za?iatky video.


Najlepšie tento týždeň

  • N/A

Videoklipy zdarma