Archív pre kategóriu 'Nehody'KaskadAri v OechA!ch

ĎalA!A nA!dejnA1 kaskadAr a jeho za?iatky. KaskadAr v OechA!ch zistil ako funguje zemskA! prAAYaA3livosAY a chutA asfalt.Parkovanie a A3eny

A1ena sa snaA3A zaparkovaAY a pritom skoro zabije chlapAka v budove. A1ena za volantom.MotorkA!r a nehoda v 140km/h

NěmeckA1 motorkA!A chtěl nato?it skvělA video jak se AAtA mezi auty v plnA rychlosti jako ghostrider. BohuA3el nato?il jenom sA!m sebe jak letA kolem motorky po nehodě s autem. NebA1t poAA!dnAho oble?enA na motorku tak mohl dopadnout hAA.BrutA!lne pA!lenie pneumatA1k

Lidi na zA!vodoch milujAo vAA^u spA!lenA1ch pneumatA1k. Mistr predviedol zo svojAm autom “burnout” doslova. FanAoA!ici to hne? ocenili, zA!vodnAci jednoducho vedia ako 3udov pobaviAY. Ale toto ur?ite ne?akal.MotorA!port napAnavA momenty

VA1ber napAnavA1ch momentov z motor A!portu. Formula 1 a jej druhA! strA!nka.TerAnnA auta v kopci video

Tento strmA kopec nezdolalo uA3 hodně Aidi?A. K tomu, aby jste ho zvlA!dli potAebujete poAA!dnA zkuA!enosti a dobrA terAnnA auto. MnozA svA sAly pAekonali a skutA!leli se dolA v hrozivě vypadajAcAch kotrmelcAch. Ani dobrA terAnnA auto jim nepomohlo k vrcholu kopce. Jak dopadne tento borec ze svA1m terAnnAm autem?Nehoda na zA!vodech terAnnAch aut

Co se stane, kdyA3 se postavAte do cesty jeepu? PAejede vA!s. KdyA3 se postavAte na A!patnA mAsto, tak vA!s tato situace asi nemine. Jak dopadl kameraman uvidAte v tomto videu.ChlapAk si skoro zapomněl oběd

Nehoda na benzAnovA pumpě. Video zachycuje nehodu a jednA!nA chlA!pka v BMW. PodAvejte se na to jak se zachovat v takovAto situaci 🙂A ialenec h3adA! vodu

A ialenec h3adA! vodu s polAciou v pAtA!ch. RAoti sa po dia3nici a nejde ho zastaviAY. Nakoniec nA!jde ?o h3adal osvieA3enie. 🙂Opilec nabourA! do zdi

Tento muA3 byl pAedveden na policii. Opilec se neudrA3A ani na nohA!ch. ZA!běry s policejnA kamery dosvěd?A, A3e ho tento policajt opravdu brutA!lně nezmlA!til. Opilec se popral se zdA. 🙂


RSS Videoklipy zadarmo

Rubriky

Najnovšie články

Najsledovanejšie

Najlepšie tento týždeň

Najnovšie komentáre

Nálepky


Videoklipy zdarma