Archív pre kategóriu 'Nehody'KdyA3 zni?it tak motorku

Oble?enA na motorku jako kombinAza a dobrA boty jsou nezbytnA. Asi by nedopadl tak “dobAe” nemAt kvalitnA kombinAzu helmu a boty na motorku. JA! AAkA!m poAA!d A3e dvě kola jsou mAně neA3 ?tyAi. Motorka to byla ale pěknA! a rychlA!…Autonehoda na rally

Uhodnete pro? neprojelo zA!vodnA auto zatA!?kou?AmatArskA! rally a traktor

Tak nevAm, ale tohle to mi pAijde jako pravA! ?eskA! amatArskA! rally. JZD nepo?kA! a pracovnA sobota je pracovnA sobota. 🙂HroznA! nehoda na dA!lnici

DopravnA nehoda na dA!lnici. ZpětnA zrcA!tka nejsou pro krA!su musA se pouA3Avat. I kdyA3 ruku na srdce ob?as se taky podAvA!m později. Jak jste na tom vy hlAdA!te si zpětnA zrcA!tko?ExkluzivnA domA!cA video

Co ?lověk mAA3e nato?it pAi vA1robě domA!cAho videa. A1e by dalA!A utok A!AlenAho teroristy nebo jenom nevydaAenA vojenskA cvi?enA jako postihlo sAdliA!tě v OeskA1ch BudějovicAch…Autonehoda z Czech na videu

Takhle to dopadA! kdyA3 jezdA lidi nepAedvAdavě a rychle jako jA! :-). AkorA!t si myslAm A3e tam vzali sebou nA!hodnAho chodce nevAm je to jenom rozmazanA flek na videu to nenA dost dobAe poznat. Pokud ano tak to měl opravdu smAlu sta?ilo kousek jako tAeba lidem s jinAho videa, kterA nalezete pod tAmto odkazem blAzkA! […]OelnA nA!raz do policejnAho vozu.

OelnA nA!raz do policejnAho vozu. Tak tomu se AAkA! A!těstA…


RSS Videoklipy zadarmo

Rubriky

Najnovšie články

Najsledovanejšie

Najlepšie tento týždeň

Najnovšie komentáre

Nálepky


Videoklipy zdarma