Archív pre kategóriu 'Nehody'Rally videa – BrutA!lna bAora?ka ?eskAho tA1mu

OeskA! posA!dka Martin Prokop a Jan TomA!nek ukon?ili Rally Portugalsko skAr neA3 chceli. “Salto mortale” a Citroen C2 na tomto rally videu.PolicajnA! nahA!A^a?ka skon?ila vA1buchom

PolicajnA! nahA!A^a?ka na americkej dia3nici skon?ila bAora?kou do dia3ni?nAho mA1ta a nA!slednou explA3ziou. UnikajAoci zlodej doplatil na svoju rA1chlu jazdu. TragickA video zachytenA monitorovacou kamerou.Break dance videa

Break dance videa se natA!?A a jsou populA!rnA. Tomuto mladAkovy to A!lo dobAe neA3 se stalo něco hroznAho. HrAzostraA!ně vypadajAcA Break dance video…Boura?ka v obchodnAm domě – NeuvěAitelnA! nehoda

NeuvěAitelnA! nehoda se stala v obchodnAm domě, kdyA3 Aidi? najel dveAmi pAAmo dovnitA a zAAtil se do prvnAho patra i s autem. Netrefil se na eskalA!tor :-). StraA!livou nehodu Aidi? pAeA3il s lehkA1m poraněnAm.Nehody a autohavA!rie – VtipnA video

VtipnA video plnA vtipnA1ch nehAd. ZA!bavnA videa. Video je perfektne zloA3enA z vA1beru “najlepA!Ach bAora?kovA1ch scAn” dostupnA1ch na internetu.VtipnA autonehody bAora?ky

Autonehody a bAora?ky, ktorA z jednAho poh3adu vypadajAo hrAzostraA!ne a z druhAho vypadajAo zA!bavne. KompilA!cia zA!bavnA1ch autonehAd v peknom videomixe. ZA!bavnA video plnA bAora?iek.KaskadAri a smrAY – BrutA!lne video

KaskadAri sa vystavujAo nebezpe?iu vA3dy, ke? predvA!dzajAo svoje ?Asla. Takto neA!AYastne ukon?il svoj A3ivot kaskadAr Jim Bailey. Nechal sa vzniesAY do vzduchu na podvozku lietadla. BohuA3ia3 bol poslednA1m kaskadArovA1m kAoskom prA!ve tento let. KaskadAri a smrAY video.Nehody a neA!AYastie video-mix

BAora?ky, nehody, leteckA katastrofy, toto vA!etko uvidAte v tomto videu.KuriA3zna nehoda pred hotelom

Nehoda pred hotelom dopadla A!AYastne. 1udia sa mAA3u vrA!tiAY do hotelovAho baru a zapiAY A!AYastie akA je stretlo. KuriA3zna nehoda pred hotelom.Ako prehraAY vyhranA preteky?

Ako prehraAY vyhranA preteky? KuriA3znu prehru zaA3il pretekA!r v tomto videu. Preteky mal s preh3adom vyhraAY. Nevyhral. Oo sa stalo? Povedal by som, A3e uA3 sa videl pred?asne v cieli….


RSS Videoklipy zadarmo

Rubriky

Najnovšie články

Najsledovanejšie

Najlepšie tento týždeň

Najnovšie komentáre

Nálepky


Videoklipy zdarma