Archív pre kategóriu 'Nehody'KamiA3n alebo vlak? Vlak

ĎalA!ia brutA!lna bAora?ka A!ofAr si nevA!imol prichA!dzajAoceho vlaku. Vlak preA!iel kamiA3nom ako maslom. 1utujem A!ofAra osobnAho auta, ktorA1 to vA!etko videl a dopredu uA3 tuA!il ?o bude nasledovaAY. Nemohol s tAm ni? robiAY. Doplna naloA3enA1 kamiA3n vyloA3il behom dvoch sekAond.Je to rally ?i demola?nA derby?

BrutA!lne nehody na rally. Jedna zatA!?ka sa zdala byAY nezvlA!dnute3nA!. Jedna bAora?ka za druhou. Demola?nA derby je slabA1 odvar proti tomuto rally.Nehoda na dia3nici video

Video tejto nehody bolo urobenA z auta, ktorA iA!lo za dodA!vkou ke? jej praskla pneumatika. Toto by nebolo ni? tak neobvyklAho, ale nakoniec sa z prasknutej pneumatiky vytvorila scAna ako do kobry 11. Nehoda na dia3nici autentickA zA!bery.BrutA!lne a bolestivA nehody

Takmer A!tyri minAoty plnA bolesti a brutA!lnych nehAd . Budete sa odvracaAY pretoA3e je to prAliA! hnusnA na jedno video. SmrAY a bolesAY takmer v kaA3dom zA!bere. BrutA!lne a bolestivA nehody na videu mAA3u za?aAY.Brutální bouračky – Člověk sestřelen autem

Brutální bouračky – Člověk sestřelen autem při předvádění parádiček na ulici. Mladík skáče přes jedoucí auto, skok to byl parádní, ovšem to co následovalo potom už tak parádní nebylo.ZdemolovanA1 Nissan – Blast

V dalA!Am dAlu Blastu uvidAte, jak mladAk dopadl ze svA1m Nissanem, kdyA3 chtěl udělat dojem na svojA dAvku. KrokodA1l mA! poAA!d hlad i kdyA3 ukousl ruku oA!etAovateli v minulAm dAle. A taky uvidAte jednu policejnA honi?ku.Boura?ky v zA!bavnAm mixu 3

Video je brilantně sloA3enA z vA1běru nejlepA!Ach “boura?kovA1ch scAn”. Pokra?ovA!nA vA1bornA sArie boura?ek v zA!bavnAm mixu. Srandy nenA nikdy dost a to ani v tak hroznA okamA3iky jako jsou v tomto videu. Boura?ky vA!s pobavA i potAetA.Boura?ky v zA!bavnAm mixu 2

JeA!tě lepA!A a zA!bavnějA!A sestAih boura?ek neA3 prvnA dAl. Motorky, auta, cyklistA majA jedno spole?nA. Toto video a boura?ky ve skvělAm zA!bavnAm mixu.Boura?ky v zA!bavnAm mixu

Video boura?ky v zA!bavnAm mixu obsahuje jak brutA!lnA boura?ky, tak zA!bavnA momenty ze sportu. Nehody vtipnějA!A formou.Crash testy historie a sou?asnost

Toto video VA!s provede automobilovou bezpe?nostA a s nA spojenA crash testy. Dokument crash testA od historie aA3 po sou?asnost. Dokument obsahuje vy?erpA!vajAcA komentA!A o crash testech. Crash testy s komentA!Aem za?AnajA.


RSS Videoklipy zadarmo

Rubriky

Najnovšie články

Najsledovanejšie

Najlepšie tento týždeň

Najnovšie komentáre

Nálepky


Videoklipy zdarma