Archív pre kategóriu 'Video'Nehoda pri testoch v autoA!kole

80 ro?nA! pani o?ividne nezvlA!dla svoju testovaciu jazdu. Rovno z parkoviska vletela dovnAotra budovy plnej 3udA. NaA!AYastie nikto nebol vA!A3ne zranenA1 aj ke? to na prvA1 poh3ad vypadalo hrozivo. SkAoA!ky z autoA!koly jej nepreA!li. Nehoda pri testoch v autoA!koleLekcia riadenia – Olny a lode – VtipnA video

Olny a lode potrebujAo dokonalAo kontrolu a to nie len pri rA1chlej plavbe. Lekcia riadenia na tomto videu vA!s o tom ur?ite presved?ia. PrvA pravidlo znie: ZapnutA bezpe?nostnA pA!sy! Olny a lode to je mnoho dobrodruA3stva a adrenalAnu. RA1chlo ?ln a lekcia jeho riadenia sa trochu vymkla kontrole. Lekcia riadenia – Olny a lode – […]Jazda smrti – AdrenalAnovA A!porty videa

AdrenalAnovA A!porty nepoznajAo medze. Jazda smrti na tomto videu je toho presved?ivA1m dAkazom. AdrenalAnovA1 A!port, ktorA1 sa pod3a vA!etkAho volA! Bodyblading vA!s dostane pA!r milimetrov nad vozovku a obrovskou rA1chlosAYou sa rAotite z kopca plnAho zatA!?ok. AdrenalAnovA1 A!port Bodyblading, horskA! drA!ha na ceste za plnAho chodu premA!vky. MuA3, ktorA1 letA z kopca vypadA! skoro ako […]TelevAzne noviny video – ReportArka letA vzduchom

TelevAzne noviny a reportArka vylieza z okna, je vo A!tvrtom poschodA a naraz sa utrhne z istenia. Priamy prenos v televAznych novinA!ch a jej dopad na zem. Reakcia hlA!sate3ov v televAzii je ve3mi zmAtenA!. ReportArke sa ni? nestalo, ale v televAznom A!tAodiu si mysleli nie?o inAho. VtipnA reakcie hlA!sate3ov a ich komentA!re musAte vidieAY.KUNG FU video – TrenAr trestA! svojich A3iakov

Kung-Fu a tvrdA1 trAning patrA k sobe. TrenAr na tomto videu trestA! svojich A3iakov dosAY razantne. Krv na tvA!ri je tu Aoplne beA3nA! vec. Aj kameraman priA!iel skoro k Aorazu, ke? si ho majster vA!imol. Kung Fu a tvrdA1 trAnink na videu.StraA!enie nA!s bavA – SrandovnA videA!

SrandovnA videA! – straA!enie, 3akanie, pA!dy a A!oky. VA!etko v jednom. MA!te radi prekvapenie, tak sa pozrite na tento prAspevok, tu je ich to3ko, A3e vA!s to bude mrzieAY. StraA!enie nA!s bavA – SrandovnA videA!Triky a kAozla – DokonalA! ilAozia

Oo urobAte, ke? sa vA!m do cesty postavA traktor? Nebudeme prezradzovaAY radA!ej sa pozrieme na toto video. DokonalA1 trik.A portovA! akcia a prAliA! mA!lo spA!nku – VtipnA video

A portovA! akcia a hlavne jej nA!vA!tevnAci mali o zA!bavu postaranA. TisAce 3udA sa nepozerA! na A!portovA utkanie, ale na jednAho unavenAho fanAoA!ika, ktorA1 sa dostal na ve3koploA!nAo obrazovku. A portovA! akcia bola hne? o mnoho zaujAmavejA!ia. A portovA! akcia a prAliA! mA!lo spA!nku – VtipnA videoDAkladnA! kontrola – CestovnA doklady a pasy – VtipnA video

CestovnA doklady a pasy potrebujete pri cestovanA do zahrani?ia. Po vstupu do SchengenskAho priestoru by to uA3 nemalo byAY nutnA. Na tomto videu uvidAte ako prebieha takA! pasovA! kontrola. Dbajte na to, aby fotka, ktorAo mA!te v cestovnA1ch dokladoch odpovedala skuto?nosti. Protagonista z tohoto prAspevku musel sle?nu u prepA!A3ky dlho presved?ovaAY, A3e osoba na pase […]RC modely lietadiel – PrAodovA transportnA lietadlo C-17

PrAodovA transportnA lietadlo C-1717 vA!m predstavA nadA!enci do modelA!rstva. RC modely lietadiel pre ve3kA aj malA.


RSS Videoklipy zadarmo

Rubriky

Najnovšie články

Najsledovanejšie

Najlepšie tento týždeň

Najnovšie komentáre

Nálepky


Videoklipy zdarma