Archív pre kategóriu 'Šport'

Base jumping nádherné video

Base jumping a jedno nádherné video.Kuriózna nehoda na hokeji

Celá športová hala oslavuje mistrov. Víťazný pohár stúpa k výši. A potom…Závody na horských bicykloch – Neuveriteľné video

Závody na horských bicykloch na našom videu priniesly minimálne jeden nádherný okamžik. Jeden závodník spadol z bicykla a potom mal problémy opäť nasadnúť. Pozrite sa na skvelé vtipné video zo závodu na horských bicykloch. Pre nášho hlavného protagonistu to bude asi i triatlón..:)DlhA a extrAmnA skoky do vody na bicykli

DlhA skoky do vody na bicykli. Video a pA!r A!ialencov letA vzduchom. Pozrite sa na dialkovA lety na bicykli…SkrytA! kamera – Jazda vA1AYahom

FA3bia z jazdy vA1AYahom, nepredvAdate3nA zA!chvaty mAA3u spAsobiAY ostatnA1m 3u?om vo vA1AYahu A!ok. Pozrite sa, ako to vyzerA! v jednom vA1AYahu sledovanom skrytou kamerou.FutbalovA videA! – Divadlo na ihrisku

FutbalovA videA! – futbalisti z rAznych klubov vA!m predvedAo, ako sa hrA! divadlo na ihrisku. OchotnAci ako sa patrA. NahranA fauly vo futbalovA1ch zA!pasoch musA vidieAY kaA3dA1 fanAoA!ik lopty. FutbalovA videA! – divadlo za?Ana…Surfing na vlnA!ch piesku

Surfujte na vode a nie na suchu.Lekcia riadenia – Olny a lode – VtipnA video

Olny a lode potrebujAo dokonalAo kontrolu a to nie len pri rA1chlej plavbe. Lekcia riadenia na tomto videu vA!s o tom ur?ite presved?ia. PrvA pravidlo znie: ZapnutA bezpe?nostnA pA!sy! Olny a lode to je mnoho dobrodruA3stva a adrenalAnu. RA1chlo ?ln a lekcia jeho riadenia sa trochu vymkla kontrole. Lekcia riadenia – Olny a lode – […]Jazda smrti – AdrenalAnovA A!porty videa

AdrenalAnovA A!porty nepoznajAo medze. Jazda smrti na tomto videu je toho presved?ivA1m dAkazom. AdrenalAnovA1 A!port, ktorA1 sa pod3a vA!etkAho volA! Bodyblading vA!s dostane pA!r milimetrov nad vozovku a obrovskou rA1chlosAYou sa rAotite z kopca plnAho zatA!?ok. AdrenalAnovA1 A!port Bodyblading, horskA! drA!ha na ceste za plnAho chodu premA!vky. MuA3, ktorA1 letA z kopca vypadA! skoro ako […]KUNG FU video – TrenAr trestA! svojich A3iakov

Kung-Fu a tvrdA1 trAning patrA k sobe. TrenAr na tomto videu trestA! svojich A3iakov dosAY razantne. Krv na tvA!ri je tu Aoplne beA3nA! vec. Aj kameraman priA!iel skoro k Aorazu, ke? si ho majster vA!imol. Kung Fu a tvrdA1 trAnink na videu.


Najlepšie tento týždeň

  • N/A

Videoklipy zdarma