Archív pre kategóriu 'Šport'FotbalovA parA!di?ky video

FotbalovA parA!di?ky video, skvělA! kompilace vtipnA1ch situacA ve fotbale. FotbalovA parA!di?ky video vA!s pAenese do světa sportu po tA humornA strA!nce. FotbalovA parA!di?ky video je vhodnA i pro jedince, kteAA se na fotbal vAbec nepodAvajA, v tomto videu je o zA!bavu postarA!no.Lezec Extreme

ExtrAmnA a blA!znivA1 lezec z Ruska se pouA!tA do nebezpe?nA1ch kouskA. Lezec, kterAho by se obA!val i Spiderman. Je neuvěAitelnA, co vA!echno dokA!A3e takovA1 ruskA1 lezec. Pohodlně se usa?te a vychutnejte si nA!dhernou podAvanou Lezec Extreme.Surfing na Vltavě

Surfing na Vltavě Extreme. Surfing za pomocA dymanitu. VynalAzavA surfaAi nemusA za poAA!dnou vlnou na moAe. Detonace dynamitu ve Vltavě, ideA!lnA pro surfing.NejvětA!A hokejovA! bitka – Kanada vs Rusko

PodAvejte se na největA!A hokejovou bitku v historii. HokejovA1 zA!pas mezi Kanadou (bAlA dresy) a Ruskem (?ervenA dresy) dopadl největA!A hokejovou bitkou. Video je zajAmavA taky tAm A3e hokejovA1 zA!pas se odehrA!vA! v bA1valAm Oeskoslovensku. Sledujte reakce a ohlasy divA!kA. Tak se pohodlně posa?te a podAvejte se na NejvětA!A hokejovou bitku mezi Kanadou a Ruskem.Surfing na Tahiti obrovskA vlny

Surfing na Tahiti v obrovskA1ch vlnA!ch. ExtrAmnA vlny a surfing, kterA1 stojA za podAvanou. IdeA!lnA dovolenA! na Tahiti pro vA!echny vyznava?e surfingu.Extreme SneA3nA skAtry boura?ky

Extreme SneA3nA skAtry boura?ky je parA!dnA video ve kterAm uvidAte dlouhA a neuvěAitelnA skoky sneA3nA1ch skAtrA. SneA3nA skAtry pAedvA!dA ExtrAmnA kousky.Zinedine Yazid Zidane video mix

Zinedine Yazid Zidane video mix s nejlepA!Ami zA!běry tohoto skvělAho hrA!?e fotbalu. Zidane je legenda fotbalu. Zidane pAedvede svAj um v tomto sestAihu. ParA!di?ky ve fotbale, jak je umA Zidane.Jackass videa 2

Jackass videa 2 jsou extrAmnA kousky a “drA3kopA!dy”. BrutA!lnA zA!běry pA!dA, boura?ek a skokA. Jackass videa 2 je dalA!A sArie supr podAvanA.Jednokolka Extreme video

Jednokolka Extreme je nadupanA video ve kterAm vA!m jednokolka ukA!A3e co vA!echno zvlA!dne a dokA!A3e. Jednokolka Extreme a na zadek si sedneme. Je neuvěAitelnA, jakA triky a kousky se dajA udělat kdyA3 je jednokolka v těch sprA!vnA1ch “nohA!ch”.Nagano 1998 hokejovA1 turnaj stoletA

Nagano 1998 hokejovA1 turnaj stoletA… kdo by nepamatoval. Pro vA!echny, kteAA se rA!di opět kouknou na nA!dhernA zA!běry naA!ich hochA. SkvělA zA!běry Nagano 1998 hokejovA1 turnaj stoletA a emotivnA ?eskA1 komentA!A.


RSS Videoklipy zadarmo

Rubriky

Najnovšie články

Najsledovanejšie

Najlepšie tento týždeň

Najnovšie komentáre

Nálepky


Videoklipy zdarma