Archív pre kategóriu 'Zaujímavosti'UmelA! tvA!r – 3D Animace video

AnimA!cia na po?Ata?i pokro?ila ?aleko, pomocou po?Ata?a mAA3ete dnes vytvoriAY opravdu ?oko3vek. Pozrite sa na krA!tkou prezentA!ciu 3d animA!cia jednAho animA!torskAho studia. 3d animA!cia pAsobA ve3mi realisticky a detailne. Prezenta?nA video UmelA! tvA!r 3D animA!cia.Volvo 740 – Crash Test reklama

Reklama na Volvo 740 z roku 1980. Volvo dnes znA!mA svojA bezpe?nostA to v tA době hodně propagovalo. Volvo 740 pevnA jako skA!la.Urban Ninja 2 – KrA!tky film

Po AospeA!nAm prvnAm videu Urban Ninja a na popud uA3ivatelA YouTube vznikl krA!tkA1 film Urban Ninja 2. PodivAn co se oblAkA! celA1 do ?ernAho děsA lidi ve městě tentokrA!t to mA! celA zA!pletku a děj. Tak se podAvejte na Urban Ninja 2 – KrA!tky film.Urban Ninja – VtipnA video

NovodobA1 Ninja se plAA3A ulicemi města a děsA lidi. O tom jak vA!s mAA3e vyděsit postava oble?enA! celA! v ?ernAm, kterA! na vA!s vylAtne z ni?eho nic z kAovA by mohli vyprA!vět lidi z tohoto videa.ChlapAci na kole?kovA1ch kreslA!ch – My Balls Are Ok

DalA!A pAsni?ka v podA!nA těchto borcA na kole?kA!ch.ChlapAci na kole?kovA1ch kAeslech – New Wheels On The Block

Tyto chlapAci na kole?kovA1ch kAeslech se svojA kapelou New Weels On The Block pAedvA!dA, A3e i s postiA3enAm to jde kdyA3 se chce. VtipnA parodie na slavnA pAsni?ky v podA!nA tAto kapely vyznA opravdu perfektně. VA1kon chlapAkA stojA za velikou pochvalu a Aoctu. Prostě rozesmějA kaA3dAho.DrA3A!k na pAra nejen pro gaye

ExkluzivnA drA3A!k na tuA3ky, kterA1 pobavA kaA3dAho. Měli by je dA!t na kaA3dou poA!tu a do kaA3dA banky to by pak tuA3ky nemizeli. Srandi?ky na kaA3dA1 stAl. DrA3A!k na pera uvidAte v akci na videu. Na CafA Time poslal MAra.UmelA A3uby triky – VtipnA video

Oo dokA!A3e tA!to A3ena zo svojou zubnou protAzou uvidAte v tomto videu. UmelA zuby a triky ?o sa len tak nevidia.Miss Universe 2007 AYaA3kA! rana pre USA

VA�tězkou světovA� soutěA3e krA!sy Miss Universe 2007 se stala dvacetiletA! Japonka Rijo MoriovA!. Ameri�?ani zaA3ili A!ok! Jejich favoritka uklouzla a dopadla pA�A�mo na zadek. Ameri�?anku Rachel Smithovou naděje na zA�skanA� titulu Miss Universe 2007 ihned opustili. Video pA!du na Miss Universe 2007.GigantickA! loutka na pochodu

Video podkreslenA nA!dhernou hudbou s gigantickou loutkou z pAedstavenA The Sultans Elephant. PAedstavenA se konalo v LondA1ne a bylo vytvoAenA divadelnAmi kouzelnAky Royal de Luxe.


RSS Videoklipy zadarmo

Rubriky

Najnovšie články

Najsledovanejšie

Najlepšie tento týždeň

Najnovšie komentáre

Nálepky


Videoklipy zdarma