Stránka z archívu 30

Top Gear videA! – Bugatti Vs Lamborghini

Top Gear a dve lietadlA! na kolesA!ch. Bugatti a Lamborghini sa rAotia vpred.

Top Gear videA! - Bugatti Vs Lamborghini

Pokračovanie príspevku ‘Top Gear videA! – Bugatti Vs Lamborghini’Ford Mustang Cobra – 600 konA letA ulicou

Ford Mustang Cobra sa prehA!A^a ulicou. 600 konA, zrA1chlenie 4 s a neuveritelnA1 zvuk. Ford Mustang Cobra po menA!Ach AopravA!ch vypustenA1 z ohrady. Ten zvuk sa musA po?uAY….

520 konA trhA! asfalt

Ford Mustang Cobra – 600 konA letA ulicou

Pokra?ovanie prAspevku na Auto | CafA TimeKreativita nepoznA! medze

Kreativita a vynaliezavosAY nepoznA! medze. 1udskA1 tieA^ oA3ivne pri basketbale.

Kreativita nepoznA! medze

Pokračovanie príspevku ‘Kreativita nepoznA! medze’Ryba?ka nielen v Norsku mAA3e byAY zA!bava – VtipnA video

Ryba?ka v Norsku a nielen tam mAA3e byAY ve3mi zA!bavnA!. V tomto prAspevku uvidAte rAzne vtipnA videA! a vA!etky sa tA1kajAo ryba?ky. Ryba?ka nielen v Norsku mAA3e byAY zA!bava – VtipnA video

RybaAenA nejen v Norsku mAA3e bA1t zA!bava - VtipnA video

Pokračovanie príspevku ‘Ryba?ka nielen v Norsku mAA3e byAY zA!bava – VtipnA video’MinisukA^a a sexy baba – SkrytA! kamera

MinisukA^a je ob3AobenA! jak u A3ien, tak u muA3ov, resp. hlavne u muA3ov. Sexy baba za vA1lohou ukazuje, ?o vA!etko mAA3e takA! minisukA^a skrA1vaAY. OkoloidAoci si toho vA!AmajAo ve3mi dobre. Minisukne sa naraz stane stredobodom pozornosti vA!etkA1ch muA3ov okolo. Minisukne a poh3ad pod ne na tomto videu.

MinisukA^a a sexy baba - SkrytA! kamera

Pokračovanie príspevku ‘MinisukA^a a sexy baba – SkrytA! kamera’Nehoda pri testoch v autoA!kole

80 ro?nA! pani o?ividne nezvlA!dla svoju testovaciu jazdu. Rovno z parkoviska vletela dovnAotra budovy plnej 3udA. NaA!AYastie nikto nebol vA!A3ne zranenA1 aj ke? to na prvA1 poh3ad vypadalo hrozivo. SkAoA!ky z autoA!koly jej nepreA!li.
Nehoda pri testoch v autoA!kole

Nehoda pri testoch v autoA!kole

Pokračovanie príspevku ‘Nehoda pri testoch v autoA!kole’Lekcia riadenia – Olny a lode – VtipnA video

Olny a lode potrebujAo dokonalAo kontrolu a to nie len pri rA1chlej plavbe. Lekcia riadenia na tomto videu vA!s o tom ur?ite presved?ia. PrvA pravidlo znie: ZapnutA bezpe?nostnA pA!sy! Olny a lode to je mnoho dobrodruA3stva a adrenalAnu. RA1chlo ?ln a lekcia jeho riadenia sa trochu vymkla kontrole.
Lekcia riadenia – Olny a lode – VtipnA video

Lekcia riadenia - Olny a lode - VtipnA video

Pokračovanie príspevku ‘Lekcia riadenia – Olny a lode – VtipnA video’Jazda smrti – AdrenalAnovA A!porty videa

AdrenalAnovA A!porty nepoznajAo medze. Jazda smrti na tomto videu je toho presved?ivA1m dAkazom. AdrenalAnovA1 A!port, ktorA1 sa pod3a vA!etkAho volA! Bodyblading vA!s dostane pA!r milimetrov nad vozovku a obrovskou rA1chlosAYou sa rAotite z kopca plnAho zatA!?ok. AdrenalAnovA1 A!port Bodyblading, horskA! drA!ha na ceste za plnAho chodu premA!vky. MuA3, ktorA1 letA z kopca vypadA! skoro ako Robocop, ale je to skuto?ne 3udskA! bytosAY. AdrenalAnovA A!porty prinA!A!ajAo neuverite3nA1 zA!A3itok, vychutnajte si ho s nami.
Jazda smrti – AdrenalAnovA A!porty videa

Jazda smrti - AdrenalAnovA A!porty videa

Pokračovanie príspevku ‘Jazda smrti – AdrenalAnovA A!porty videa’TelevAzne noviny video – ReportArka letA vzduchom

TelevAzne noviny a reportArka vylieza z okna, je vo A!tvrtom poschodA a naraz sa utrhne z istenia. Priamy prenos v televAznych novinA!ch a jej dopad na zem. Reakcia hlA!sate3ov v televAzii je ve3mi zmAtenA!. ReportArke sa ni? nestalo, ale v televAznom A!tAodiu si mysleli nie?o inAho. VtipnA reakcie hlA!sate3ov a ich komentA!re musAte vidieAY.

TelevAzne noviny video - ReportArka letA vzduchom

Pokračovanie príspevku ‘TelevAzne noviny video – ReportArka letA vzduchom’KUNG FU video – TrenAr trestA! svojich A3iakov

Kung-Fu a tvrdA1 trAning patrA k sobe. TrenAr na tomto videu trestA! svojich A3iakov dosAY razantne. Krv na tvA!ri je tu Aoplne beA3nA! vec. Aj kameraman priA!iel skoro k Aorazu, ke? si ho majster vA!imol. Kung Fu a tvrdA1 trAnink na videu.

KUNG FU video - TrenAr trestA! svojich A3iakov

Pokračovanie príspevku ‘KUNG FU video – TrenAr trestA! svojich A3iakov’


Najlepšie tento týždeň

  • N/A

Videoklipy zdarma