Tag Archiv 'aokujaoce-video'

Nehoda helikoptAr v priamom prenose – A okujAoce video

Nehoda helikoptAr, ktorA sledovali policajnA prenasledovanie podozrelAho. PrvA video je poslednA1 zA!ber kameramana z helikoptAry pred nehodou. DruhA video je zase poh3ad na dopad dvoch helikoptAr do parku a nA!slednA! explA3zia. LeteckA neA!AYastie, za ktorA pod3a prvA1ch informA!cii mAA3e paradoxne vodi? nA!kladiaku. Tato leteckA! katastrofa si vyA3iadala A!tyri A3ivoty. Nikto tAoto nehodu nepreA3il.BrutA!lny trAningovA1 plA!n – A okujAoce video

BrutA!lny trAningovA1 plA!n a jeho ukA!A3ka v praxi. Pozrite sa, ako trAnujAo skok z vA1A!ky. TrAningovA1 plA!n zahrnuje tieA3 skok cez sklenenA tabule. BrutA!lny trAningovA1 plA!n vyvrcholA skokom cez sklenenAo tabulu z druhAho poschodia na zem. Len trAningom budAo silnejA!A a pripravenejA!A. Iba ak to teda preA3ijAo.


Najlepšie tento týždeň

  • N/A

Videoklipy zdarma