Tag Archiv 'buraky'

PolicajnA! nahA!A^a?ka skon?ila vA1buchom

PolicajnA! nahA!A^a?ka na americkej dia3nici skon?ila bAora?kou do dia3ni?nAho mA1ta a nA!slednou explA3ziou. UnikajAoci zlodej doplatil na svoju rA1chlu jazdu. TragickA video zachytenA monitorovacou kamerou.Boura?ka v obchodnAm domě – NeuvěAitelnA! nehoda

NeuvěAitelnA! nehoda se stala v obchodnAm domě, kdyA3 Aidi? najel dveAmi pAAmo dovnitA a zAAtil se do prvnAho patra i s autem. Netrefil se na eskalA!tor :-). StraA!livou nehodu Aidi? pAeA3il s lehkA1m poraněnAm.Nehody a autohavA!rie – VtipnA video

VtipnA video plnA vtipnA1ch nehAd. ZA!bavnA videa. Video je perfektne zloA3enA z vA1beru “najlepA!Ach bAora?kovA1ch scAn” dostupnA1ch na internetu.VtipnA autonehody bAora?ky

Autonehody a bAora?ky, ktorA z jednAho poh3adu vypadajAo hrAzostraA!ne a z druhAho vypadajAo zA!bavne. KompilA!cia zA!bavnA1ch autonehAd v peknom videomixe. ZA!bavnA video plnA bAora?iek.


Najlepšie tento týždeň

  • N/A

Videoklipy zdarma