Tag Archiv 'nehoda'PrenosnA WC – Jak chutA jeho obsah?

Ako skon?il chlapAk, ktorA1 vyuA3il prenosnA WC na stavbe? Na stavbe sa prA!ve toto prenosnA WC prevrA!tilo i s chlapAkom vo vnAotri. BohuA3ia3 celA1 obsah, ktorA1 bol dlho skladovanA1 v prenosnom WC mohol do detailu ochutnaAY.BrutA!lne pA!lenie pneumatA1k

Lidi na zA!vodoch milujAo vAA^u spA!lenA1ch pneumatA1k. Mistr predviedol zo svojAm autom “burnout” doslova. FanAoA!ici to hne? ocenili, zA!vodnAci jednoducho vedia ako 3udov pobaviAY. Ale toto ur?ite ne?akal.TerAnnA auta v kopci video

Tento strmA kopec nezdolalo uA3 hodně Aidi?A. K tomu, aby jste ho zvlA!dli potAebujete poAA!dnA zkuA!enosti a dobrA terAnnA auto. MnozA svA sAly pAekonali a skutA!leli se dolA v hrozivě vypadajAcAch kotrmelcAch. Ani dobrA terAnnA auto jim nepomohlo k vrcholu kopce. Jak dopadne tento borec ze svA1m terAnnAm autem?ChlapAk si skoro zapomněl oběd

Nehoda na benzAnovA pumpě. Video zachycuje nehodu a jednA!nA chlA!pka v BMW. PodAvejte se na to jak se zachovat v takovAto situaci 🙂Opilec nabourA! do zdi

Tento muA3 byl pAedveden na policii. Opilec se neudrA3A ani na nohA!ch. ZA!běry s policejnA kamery dosvěd?A, A3e ho tento policajt opravdu brutA!lně nezmlA!til. Opilec se popral se zdA. 🙂Yamaha R1 – to je frajer

Yamaha R1 super motorka. Tento frajer se pAedvA!dA kamarA!dAm, jezdA jako A!Alenec. NeuvěAitelnA kousky ze svojA R1 ukazuje aA3 do chvAle, kdyA3 uA3 toho asi bylo dost. Nehoda frajera s motorkou Yamaha R1.Hasi?i v akci – HoAAcA auto

Takhle vypadajA hasi?i v akci. HoAAcA auto hasi?i prolili vodou a během pA!r sekund poA3A!r zlikvidovali. O tom, A3e takovAto zA!sahy hasi?A jsou nebezpe?nA nemusA bA1t pochyb. Hasi?i se dostali k autu nebezpe?ně blAzko nikdy nevAte kdy auto mAA3e explodovat. NaA!těstA v tomto videu hasi?i tento pAApad nezaA3ili.Toyota pickup nehoda v terAne video

Toyota pickup sa snaA3A zdolaAY obtiaA3ny terAn. BohuA3ia3 Toyota tento svah nezdolA!. TerAne auto Toyota je i beztak velice kvalitnA vA!estrannA automobil.Lietadlo nAodzovo pristalo na baseballovom ihrisku

HrA!?i baseballu zaA3ili kuriA3zny zA!A3itok. Lietadlo nAodzovo pristalo na baseballovom ihrisku. NajznA!mejA!ie nAodzovA pristatie v Amerike preA3ili vA!etci pasaA3ieri na palube.Drifting videa – Nebezpe?ie na kaA3dom kroku

Radi posielate auto “dverami predom”? Tak si dA!vajte pozor, trochu nepozornosti a mAA3e to dopadnAoAY trebA!rs ako v tomto videu.


RSS Videoklipy zadarmo

Rubriky

Najnovšie články

Najsledovanejšie

Najlepšie tento týždeň

Najnovšie komentáre

Nálepky


Videoklipy zdarma