Tag Archiv 'polacia'

SkrytA! kamera – PolAcia chytA! zlo?inca

SkrytA! kamera ako 3udia “kradnAo” policajnA auto.PolAcia – DivokA ko?ky preh3adA!vajAo podozrelAho

Pozrite sa, ako mAA3e vypadaAY takA preh3adA!vanie polAciou. DivokA ko?ky sa vrhnAo na podozrelAho a ten iba bezmocne pozerA!. Pod3a vA1razu na jeho tvA!ri je vidieAY, A3e s praktikami polAcie nieje vyslovene nadA!enA1. Neviem ako vy, ale mne by to ani moc nevadilo… PolAcia – DivokA ko?ky preh3adA!vajAo podozrelAhoSkoky s padA!kom a zA!sah polAcie

Skoky s padA!kom prAnA!A!ajAo ve3a adrenalinu. A ?o takA skoky z budovy. Oo sa stane, ke? sa polAcia zapletie jednAmu takAmu nadA!encovi uvidAte v tomto prAspevku. Skoky padA!kom mAA3u spAsobiAY smrAY.A ialenec h3adA! vodu

A ialenec h3adA! vodu s polAciou v pAtA!ch. RAoti sa po dia3nici a nejde ho zastaviAY. Nakoniec nA!jde ?o h3adal osvieA3enie. 🙂Opilec nabourA! do zdi

Tento muA3 byl pAedveden na policii. Opilec se neudrA3A ani na nohA!ch. ZA!běry s policejnA kamery dosvěd?A, A3e ho tento policajt opravdu brutA!lně nezmlA!til. Opilec se popral se zdA. 🙂VW Bettle (brouk) v plamenech video.

PodAvejte se na zA!sah hasi?A v Seattlu, kteAA likvidujA poA3A!r auta. VW Brouk shoAel doslova pAed o?ima. PoA3A!r vzniknul zAejmě po nehodě VW Boruka. VW Brouk v plamenech video.PolicajnA! nahA!A^a?ka v aute

A~idi? v Corvetě ujAA3dA pAed policiA. Jede rychlostA 165 Mph a nezdA! se, A3e by chtěl zastavit. Do cesty se mu, ale dostanou kamiony. Jak dopadne policejnA honi?ka se podAvejte sami. PolicejnA honi?ka v autě video.DopadnAoAY na zlAo stranu – PolicajnA trAning

PolicajnA trAning nemusA byAY vA3dy bezpe?nA1. Policajti mysleli na bezpe?nosAY pripravili dopadovAo plochu, ale ta zostala nevyuA3itA!.PolicajnA! nahA!A^a?ka skon?ila vA1buchom

PolicajnA! nahA!A^a?ka na americkej dia3nici skon?ila bAora?kou do dia3ni?nAho mA1ta a nA!slednou explA3ziou. UnikajAoci zlodej doplatil na svoju rA1chlu jazdu. TragickA video zachytenA monitorovacou kamerou.PolAcia v akciA

Video s policajnA1ch zA!sahov. Prenasledovanie polAciou na dia3nici, policajnA razie v bytoch. Videomix policajnA1ch zA!sahov. ZA!bery s policajnA1ch kamier.


Najlepšie tento týždeň

  • N/A

Videoklipy zdarma